Природно-заповідний фонд

   Природно-заповідний фонд становлять ділянки  суші  і  водного 
простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу
природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність
і виділені з метою збереження природної різноманітності
ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання
загального екологічного балансу та забезпечення фонового
моніторингу навколишнього природного середовища. У зв'язку з цим законодавством України природно-заповідний
фонд охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину
світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають
під особливою охороною. До природно-заповідного фонду України належать: природні території та об'єкти - природні заповідники,
біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні
ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні
парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва. Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні
парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва залежно від їх екологічної і наукової,
історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або
місцевого значення. Залежно від походження, інших особливостей природних
комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками
природи, мети і необхідного режиму охорони: заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні,
загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні,
гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та
карстово-спелеологічні; пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні,
зоологічні, гідрологічні та геологічні.

Матеріал з сайту http://zakon4.rada.gov.ua/